MALTRACTAMENTS I ABUSOS A MENORS | 25H

MALTRACTAMENTS I ABUSOS A MENORS | 25H

INTRODUCCIÓ Tens a les teves mans el material didàctic del curs de “MALS TRACTES I ABÚS A MENORS”. Amb aquest curs es pretén que l’alumne conegui els diferents signes o comportaments que ens poden indicar que ens trobem davant d’un maltractament familiar....