Estat actual
No inscrit
Preu
40€

INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS

La sinistralitat en el trànsit ha causat milers de morts i ferits, en moltes ocasions la manca de consciència en la conducció de vehicles sumat al consum d’alcohol, i altres drogues augmenta el risc de patir un accident de manera considerable. Per aquesta raó la normativa vigent regula i estableix les quantitats d’alcohol, i substàncies que hi pot haver en l’organisme del conductor perquè aquesta no distorsioni la percepció de la realitat i no afecti el domini del vehicle.

Els agents encarregats de la vigilància i el control del trànsit disposen de diverses tècniques per determinar la quantitat de substàncies o el grau d’impregnació d’alcohol consumit pel conductor d’un vehicle. Els agents han de rebre tota la formació necessària i, per tant, dominar aquestes tècniques per garantir la seguretat a les vies públiques i participar de manera efectiva en un control d’alcohol o drogues a conductors de vehicles. És convenient recordar que la conducció de vehicles sota els efectes de l’alcohol o altres drogues pot derivar en una sanció administrativa o en greus conseqüències penals.

El present curs aspira a dotar d’habilitats i competències als alumnes perquè siguin capaços d’aplicar la normativa i els procediments de manera correcte i amb totes les garanties legals possibles en la realització de proves de detecció de begudes alcohòliques, drogues tòxiques, estupefaents o substancies psicotròpiques.

Els objectius que han d’aconseguir els alumnes són:

  • Conèixer la normativa, el marc legal, les ordres i les instruccions de la fiscalia.
  • Estudiar i aplicar els procediments en relació a la realització de proves d’alcoholèmia i drogotest.
  • Aprendre a esbrinar i detectar els signes de consum de drogues o substàncies i la seva influència en l’organisme i en la conducció.
  • Conèixer i aplicar els procediments en la recollida de mostres.
  • Estudiar l’estructura de l’atestat policial simplificat T32.
  • Conèixer les diferents casuístiques.

METODOLOGIA DEL CURS

El curs que es presenta és un curs online, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que és qui gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge mitjançant la interacció i el treball cooperatiu. Així, s’aconsegueix un aprenentatge profund i flexible, sense barreres d’espai ni temps, a qualsevol lloc i a qualsevol moment.

Aquest model permet una atenció personalitzada per part dels docents que acompanyen a cada alumne, de manera individual a través de la bustia de correu electrònic i que solventarà aquells dubtes de forma o contingut que plantegi l’alumne, sense dilacions.

En aquest curs, s’utilitza una combinació de metodologíes variades, considerant que els participants són professionals en actiu i que l’intercanvi de les seves pròpies experiències professionals serà un aspecte molt rellevant per aconseguir els objetius acadèmics.

Els materials i recursos didàctics inclouen i integren els continguts del curs i es disposen en format digital. Apart d’això, i en les dates indicades, l’alumne podrà accedir mitjançant el Campus Virtual a la realització de l’examen telemàtic. Aquest examen telemàtic se proposa per la superació del curs, i serà correctament realitzat en temps i forma.

El tutor és la figura docent del curs, qui s’encarregarà d’evaluar les activitats programades.

AVALUACIÓ

La superació del curs, es farà a través del seguiment de l’avaluació continuada, mitjançant la resolució de l’examen telemàtic final i que s’haurà de fer amb posterioritat a l’estudi i la comprensió del contingut del curs.

La nota final del curs s’obtindrà de la nota obtinguda a l’examen final telemàtic. Les notes es valoraran de la següent manera:

• APTE qualificació amb què se supera el curs

• SUSPENS qualificació amb què no se supera el curs

• NP no presentat

Per superar l’avaluació cal obtenir una nota mínima d’APTE.

Per superar l’avaluació, cal treure una nota mínima de (5) APROVAT per demostrar l’adquisició dels coneixements estudiats al llarg del curs. Un cop aprovada l’avaluació, l’alumne haurà de validar la qualificació obtinguda mitjançant la realització obligatòria d’un EXAMEN PRESENCIAL