Estat actual
No inscrit
Preu
340€

PACK 17 CURSOS | 25 HORES | 425H DE FORMACIÓ

Tria 17 cursos d’entre els 62 existents de 25H

Cursos 2022

ACTUACIÓ  POLICIAL DAVANT ELS MALTRACTAMENTS | 25H

ACTUACIÓ DE SEGURETAT CIUTADANA DAVANT EL DELICTE DE TRÀFIC DE DROGUES | 25H (Nou)

ACTUACIÓ POLICIAL AMB MOTOCICLETES, CICLOMOTORS I PITBIKES | 25H (Nou)

ACTUACIÓ POLICIAL CONTROL D’ARMES PROHIBIDES, SIMULADES I OBJECTES PERILLOSOS | 25H (Nou)

ACTUACIÓ POLICIAL ENTRADES A DOMICILI | 25H (Nou)

APLICACIÓ OPERATIVA AMB CIUTADANS EXTRANGERS | 25H

ATRACAMENTS I ROBATORIS VIOLENTS | 25H

BANDES URBANES GLOBALS | 25H

BÀSIC D’ACTUACIÓ POLICIAL DAVANT DE DRONS RPAS | 25H

BÀSIC D’ACTUACIÓ POLICIAL DAVANT EL MALTRACTAMENT ANIMAL EN L’ÀMBIT PENAL | 25H

BÀSIC TÈCNIQUES D’EXTRACCIÓ I ESTABILITZACIÓ DE FERITS EN INTERVENCIONS POLICIALS | 25H (Nou)

CIBERDELINQÜÈNCIA (SABOTATGES INFORMÀTICS) | 25H

COMUNICACIÓ DE MALES NOTÍCIES | 25H

DELICTES CONTRA LA LLIBERTAT I INDEMNITAT SEXUAL | 25H

DELICTES CONTRA LA LLIBERTAT: DETENCIONS IL.LEGALS I SEGRESTOS, AMENACES I COACCIONS | 25H

DELINQÜÈNCIA I TRANSTORNS PSÍQUICS | 25H

DILIGÈNCIES D’INVESTIGACIÓ AVANÇADA | 25H (Nou)

DILIGÈNCIES D’INVESTIGACIÓ BÀSICA | 25H (Nou)

DISPOSITIUS ESTATICS DE CONTROL (DECS) | 25H

EL CONFLICTE EN L’ENTORN LABORAL | 25H

ELS DELICTES D’ODI I DISCRIMINACIÓ | 25H

ENFOCAMENT PENAL DELS DELICTES DE VIOLÈNCIA DOMÈSTICA I VIOLÈNCIA DE GÈNERE | 25H

ENTRADA I REGISTRE EN LLOC TANCAT | 25H

ENTRENAMENT EN HABILITATS SOCIALS | 25H

ESTRÈS LABORAL, MOBBING I BURN OUT | 25H

GRAFOLOGIA EN L’INVESTIGACIÓ CRIMINAL I | 25H

INTEL.LIGÈNCIA EMOCIONAL | 25H (Nou)

INTRODUCCIÓ A LA DACTILOSCÒPIA | 25H

INTRODUCCIÓ A LA PIROTÈCNIA DES DE LA PERSPECTIVA POLICIAL | 25H

INTRODUCCIÓ A L’ISLAM I L’ISLAMISME. PART I | 25H

INTRODUCCIÓ A L’ISLAM I L’ISLAMISME. PART II | 25H

INTRODUCCIÓ AL CIBERDELICTE DE L’ASSETJAMENT I LES SEVES MODALITATS | 25H

INTRODUCCIÓ ALS DELICTES INFORMÀTICS | 25H

INTRODUCCIÓ BÀSICA A L’ANTROPOLOGIA FORENSE | 25H

LA CRIMINOLOGIA EN LESIONS I ACCIDENTS DE TRÀNSIT | 25H

LA DELINQÜÈNCIA JUVENIL | 25H

LA INTERVENCIÓ DE LES COMUNICACIONS | 25H

LA MEDIACIÓ POLICIAL. RESOLUCIÓ ALTERNATIVA AL CONFLICTE | 25H

LA SEGURETAT PÚBLICA I LES FORCES I COSSOS DE SEGURETAT | 25H

LES DROGUES I LA SEVA DELINQÜÈNCIA | 25H

LES FUNCIONS DE LA POLICIA JUDICIAL DE LES FORCES I COSSOS DE SEGURETAT | 25H

LESIONS PER AGENTS FÍSICS, QUÍMICS, ARMA BLANCA I DE FOC | 25H

LLEI ORGÀNICA 4/2015, DE 30 DE MARÇ, DE PROTECCIÓ DE LA SEGURETAT CIUTADANA | 25H

L’ÚS DE LA FORÇA PER LA POLICIA | 25H

MALTRACTAMENT INFANTIL | 25H (Nou)

MALTRACTAMENTS I ABUSOS A MENORS | 25H

MESURES DE PROTECCIÓ I AUTOPROTECCIÓ | 25H

MESURES LEGALS CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE | 25H

METODOLOGIA APLICADA A LA COMUNICACIÓ DE MALES NOTÍCIES | 25H (Nou)

NOUS GRUPS JUVENILS ORGANITZATS I VIOLENTS | 25H

PATOLOGIA FORENSE A LA INFÀNCIA | 25H

PERFILS CRIMINOLÒGICS. ASSESSINS EN SÈRIE | 25H

PRESA DE DADES I INSPECCIÓ OCULAR TÈCNIC POLICIAL EN ACCIDENTS VIARIS | 25H

REDUCCIÓ I GESTIÓ DE L’ESTRÈS A L’ENTORN LABORAL | 25H

REVISIÓ LEGAL DE LES MESURES PRIVATIVES DE LLIBERTAT I L’HABEAS CORPUS | 25H

SEGURETAT CIUTADANA EN EL TRANSPORT PÚBLIC | 25H

TACÒGRAFS I LECTURA DE DISCOS DE DIAGRAMA | 25H

TÈCNIQUES D’INTERROGATORI POLICIAL, COMUNICACIÓ NO VERBAL | 25H

TERRORISME INTERNACIONAL I | 25H

TERRORISME INTERNACIONAL II | 25H

TRACTAMENT PROCESSAL DELS DELICTES LLEUS | 25H

VEHICLES DE MOVILITAT PERSONAL (VMP) | 25H

Pack Cursos

curs Progrés
0% Completat
0/0 Passos
curs Progrés
0% Completat
0/0 Passos
curs Progrés
0% Completat
0/0 Passos
curs Progrés
0% Completat
0/0 Passos
curs Progrés
0% Completat
0/0 Passos
curs Progrés
0% Completat
0/0 Passos
curs Progrés
0% Completat
0/0 Passos
curs Progrés
0% Completat
0/0 Passos
curs Progrés
0% Completat
0/0 Passos
1 de 7