En primer lloc cal matisar que, per a preparar un bon interrogatori s’ha de fer amb temps suficient per a preparar una bona estratègia que posi en contradicció al sospitós.

L’entorn en què es desenvolupi l’interrogatori ha de complir les condicions que permetin una comunicació directa i que alhora facilitin una posició preponderant i dominant dels entrevistadors. Per això, és recomanable el següent escenari:

• Interrogadors de paisà.

 • Habitació petita; aïllada, nua, sense telèfon, sense distraccions.

 • 2 o 3 cadires poc confortables sense braços i suport a 90 º del seient.

• 1 taula (mai entre l’interrogat i els interrogadors).